Kulturminneprosjekter gir sysselsetting og vekst

14 av de 16 landene som mottar EØS-midler har valgt å satse på prosjekter som bidrar til å fremme og bevare kulturarv. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ble imponert etter å ha besøkt prosjekter i Latvia.

Tine Sundtoft i Latvia
Tine Sundtoft har besøkt restaureringen av sommerhuset til et av Latvias viktigste forfatterpar, Rainis og Aspazija, i badebyen Jurmala i Latvia. Foto: Erik Aasheim/KLD

- EØS-midlene er viktige bidrag til sysselsetting og grønn vekst, vekst i reiseliv og næringsliv og dermed langsiktig bærekraftig utvikling for lokalsamfunnene, sier Tine Sundtoft.

Midlene går hovedsakelig til restaurering og å gjøre kulturminner tilgjengelige for folk flest. Det oppfordres til kunnskaps- og kompetanseutvikling i prosjektene, gjerne i samarbeid med norsk partner. Eksempel på tema kan være tradisjonelle håndverksteknikker, verdiskaping, ny bruk av kulturminner, opplæring av unge og formidling.

Dikterhjemmet

Klima- og miljøministeren fikk selv oppleve dette da hun fikk lære mer om to av prosjektene i Latvia. Et av dem var restaureringen av sommerhuset til et av Latvias viktigste forfatterpar, Rainis og Aspazija, i badebyen Jurmala. Forfatterskapet til de to var viktige bidrag til Latvias nasjonale oppvåkning og uavhengighetstanke. Gjennom et samarbeid mellom det latviske svaret på Statsbygg og Norsk Håndverksinstitutt settes sommerhuset og flere andre bygninger som var i forfatteparets eie i stand. Norske og latviske håndverkere deltar i restaureringsarbeidet og får på denne måten opplæring i restaureringsfag.

- Norge får mye igjen for dette. Slike samarbeidsprosjekter åpner opp nye og spennende arenaer for undervisning og praksis både for norske og latviske håndverkere. På denne måten får håndverkere fra begge land viktig erfaring knyttet til restaureringshåndverk. I tillegg vil de restaurerte husene være viktige både som bidrag til Latvias materielle og immaterielle kulturarv og identitet, sier Sundtoft.

Den grønne synagogen
Det store bønnerommet i Den grønne synagogen trenger omfattende restaurering. Arbeidene er godt i gang og skal være ferdig i september. Foto: Turid Årsheim/RA

Den Grønne Synagoge

Klima- og miljøministeren møtte også engasjerte byggfagselever fra Sam Eyde videregående skole i Arendal. De er med i restaureringsarbeidet av ”Den grønne synagogen” i Rezekne, øst i Latvia. Arbeidet skjer i samarbeid med Rezekne kommune. Bygget er byens siste gjenværende synagoge, og er den eldste synagogen i tre i Baltikum.  Elevene skal samarbeide med elever fra to skoler i Rezekne og lokale håndverkere. Målet med samarbeidet er å gi elevene kompetanse på arbeid med historiske bygg og erfaring med å jobbe med utenlandske håndverkere slik at de blir bedre rustet til å møte arbeidsmarkedet.

Etter restaureringen skal det etableres et bygningsvernsenter for trearkitektur og et turistinformasjonskontor i bygget. I tillegg vil det legges opp til aktiviteter for å formidle jødisk kulturarv til besøkende og turister. 

Over en fem års periode har rundt 1,5 milliarder kroner av EØS-midlene gått til kulturminneprosjekter. Det er over 10 prosent av midlene.  14 av 16 de landene som mottar EØS-midler har valgt å prioritere kulturminneprosjekter.

- På denne måten er Norge med på å sikre vår felles europeiske kulturarv – som vi også er en del av, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sundtoft med elever
Tine Sundtoft sammen med elever fra Sam Eyde videregående skole. Ved siden av statsråden står: Aadne Gunnar Sollid, Aust-Agder fylkeskommune Kevin Penner, Rezekne Art and design school, Adrian Ugland, Sam Eyde vgs og Thea Aas Bø, Sam Eyde vgs Foto: Turid Årsheim/RA

 

Til toppen