Knut Storberget skal mekle i forhandlingene mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner

Etter Stortinget vedtok å slå sammen Troms og Finnmark fylkeskommuner, har de to forhandlet for å bli enige om viktige rammer for den nye fylkeskommunen. I et møte mellom fylkesordfører, fylkesrådsleder og kommunal- og moderniseringsministeren, ble det enighet om å bringe inn en ekstern mekler som kan hjelpe dem med å komme videre i forhandlingene. Knut Storberget har i dag takket ja til å mekle mellom fylkeskommunene.

– Jeg er svært glad for at Knut Storberget takket ja til dette viktige oppdraget. Han er en person med bred politisk erfaring som forstår de regionale problemstillingene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Knut Storberget vil møte de to fylkeskommunene til forhandlinger så snart det lar seg gjøre.

– Mitt ønske er at fylkeskommunene selv blir enige om gode løsningene for den nye fylkeskommunen. Jeg håper de kan få ro til forhandlinger og finne nye løsninger som samler de to fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen