Kø for å motta støtte til miljøteknologi

EØS-midlene

Spanske og norske selskaper vil samarbeide om å utvikle ny miljøteknologi. Det EØS-middelfinansierte programmet har fått inn hele 185 søknader.

Foto: Rune Molnes/Innovasjon Norge

Programmet skal støtte forskning og utvikling innen fornybar energi, energieffektivisering og miljøvennlig teknologi.

I alt er om lag 100 millioner euro tilgjengelig for prosjekter. Gjennom EØS-midlene stiller Norge opp med 18,2 millioner euro. Denne støtten gis som tilskudd. Resten består av lån som ytes gjennom det spanske senteret for teknologisk og industriell utvikling (CDTI). Det gjør det mulig å finansiere større prosjekter.

Det er kommet inn 185 søknader. I 51 av søknadene er norske selskaper med som samarbeidspartnere. Søknadene skal nå evalueres av CDTI med ekstern bistand.

[Les mer: Finansiering gjennom samarbeid]


Det er en målsetting at EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og Spania. Prosjekter med norske partnere vil derfor bli prioritert i evalueringsprosessen.

Innovasjon Norge samarbeider med CDTI om gjennomføringen av programmet og vil også delta i utvelgelsen av hvilke prosjekter som skal støttes.

Til toppen