Ny blogg om fremtidens skole

Utvalget som skal vurdere fremtidens skole har opprettet sin egen blogg. Her kan du følge utvalgets arbeid for å finne svar på om skolen lærer elevene det de trenger i fremtiden. Hvilke kunnskaper, verdier og holdninger skal skolen utruste elevene med? Har dagens skole de riktige fagene og har fagene et relevant innhold?

Utvalget som skal  vurdere fremtidens skole har opprettet sin egen blogg. Her kan du følge utvalgets arbeid for å finne svar på om skolen lærer elevene det de trenger i fremtiden. Hvilke kunnskaper, verdier og holdninger skal skolen utruste elevene med? Har dagens skole de riktige fagene og har fagene et relevant innhold?

Det er Sten Ludvigsen som leder arbeidet i utvalget, Ludvigsen er professor ved Universitetet i Oslo, med  læring og teknologi som sitt spesialfelt. 
- I 2040 har dagens førsteklassinger startet yrkeslivet og mange har sannsynligvis byttet jobb minst en gang. Samtidig skal deres deltakelse i arbeidslivet strekke seg frem til minst 2075. Skal skolen utvikles slik at den skaper sosiale, kulturelle og kognitive forutsetninger for mangfoldig deltagelse i samfunns- og arbeidsliv for alle, krever dette kreativitet og samarbeid hos alle oss som vil bidra til skolens utvikling, skriver han i sin bloggpost.

Utvalget skriver fra sitt andre møte i desember:
- Det ble livlige og gode diskusjoner. Vi er engasjerte, ivrige og enige om at det er flott å være del av en gruppe med så mye kompetanse. At alle har godt humør i tillegg er en bonus!

- Hele utvalget og sekretariatet er opptatte av hvordan vi skal nå ut til adressatene i norsk skole, skoleeiere, lærere, pedagogisk personale, skoleledere, elever og foreldre, politikere og andre som engasjerer seg for fremtidens skole! Så del, skriv og kommenter! oppfordrer utvalgsmedlem Pia Elverhøi.

 

  • http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/
  •  

     

     

    Til toppen