Kommisjonen nedtoner muligheten for global avtale i København

Kommisjonen mener at sjansene for en bindende klimaavtale i København i desember er minimal. Det største hinderet er fortsatt industriland og utviklingslands utslippsmål og finansering.

Europakommisonens sjefsforhandler Artur Runge-Metzger holdt mandag 9.november en presentasjon til journalister der han han nedtonet sjansene for et vellykket utfall i København på bakgrunn av status ettter forhandlingene i Barcelona og G20-møtet på St. Andrews. I tillegg til å understreke at det er svært liten sjanse for et rettslig bindende resultat, var han også usikker på om det ville være mulig å oppnå enighet.

Han understreket at klimaforhandlingsmøtet i Barcelona i begynnelsen av november ikke ga noen fremskritt i å øke ambisjonsnivået for industrilandenes mål, ei heller for utslippsmål eller -forpliktelser fra utviklingslandenes side. Manglende fremskritt på disse områdene er det største hinderet for å nå frem til en avtale i Købenahavn. Forhandlingene under Kyoto-protokollen er også nå avhengig av et gjennombrudd under konvensjonssporet. Runge-Maetzger stilte særlig spørsmål ved USAs ønske om særbehandling.

Under G20-møtet på St. Andrews ble det heller ikke fremskritt i finaniseringsspørsmålet. Det er fokus på om det er behov for et nytt fond og en koordineringsmekanisme (matching facility), samt hvem som skal betale/bidra. EU foreslår ikke nytt fond, mens det ønsker USA. Den svenske finansminister Anders Borg understreker at spørsmålet om finansiering skal motsvares av forpliktelser fra noen utviklingsland som er det vanskeligste temaet i diskusjonen om klimafinansiering. Runge-Metzger understreker likevel at det ikke er uaktuelt for EU å kunne gå fra 20 prosentmål til sitt 30 prosentmål for 2020, og at dette fortsatt er siktemålet.Han gikk ellers gjennom status på flere områder, se lenke til presentajon nedenfor.

Mer detaljert oppslag på ENDS Europe, en nyhetstjeneste for miljøsaker.

Les Kommisjonens sjefforhandler Artur Runge-Metzgers presentasjon her

Kommisjonen mener at sjansene for en bindende klimaavtale i København i desember er minimal. Det største hinderet er fortsatt industriland og utviklingslands utslippsmål og finansering.

Europakommisonens sjefsforhandler Artur Runge-Metzger holdt mandag 9.november en presentasjon til journalister der han han nedtonet sjansene for et vellykket utfall i København på bakgrunn av status ettter forhandlingene i Barcelona og G20-møtet på St. Andrews. I tillegg til å understreke at det er svært liten sjanse for et rettslig bindende resultat, var han også usikker på om det ville være mulig å oppnå enighet.

Han understreket at klimaforhandlingsmøtet i Barcelona i begynnelsen av november ikke ga noen fremskritt i å øke ambisjonsnivået for industrilandenes mål, ei heller for utslippsmål eller -forpliktelser fra utviklingslandenes side. Manglende fremskritt på disse områdene er det største hinderet for å nå frem til en avtale i Købenahavn. Forhandlingene under Kyoto-protokollen er også nå avhengig av et gjennombrudd under konvensjonssporet. Runge-Maetzger stilte særlig spørsmål ved USAs ønske om særbehandling.

Under G20-møtet på St. Andrews ble det heller ikke fremskritt i finaniseringsspørsmålet. Det er fokus på om det er behov for et nytt fond og en koordineringsmekanisme (matching facility), samt hvem som skal betale/bidra. EU foreslår ikke nytt fond, mens det ønsker USA. Den svenske finansminister Anders Borg understreker at spørsmålet om finansiering skal motsvares av forpliktelser fra noen utviklingsland som er det vanskeligste temaet i diskusjonen om klimafinansiering. Runge-Metzger understreker likevel at det ikke er uaktuelt for EU å kunne gå fra 20 prosentmål til sitt 30 prosentmål for 2020, og at dette fortsatt er siktemålet.Han gikk ellers gjennom status på flere områder, se lenke til presentajon nedenfor.

Mer detaljert oppslag på ENDS Europe, en nyhetstjeneste for miljøsaker.

Les Kommisjonens sjefforhandler Artur Runge-Metzgers presentasjon her

Til toppen