Forsiden

Kommisjonen spår økonomisk bedring i EU

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og finansråd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen har lagt fram sine høstanslag og mener det finnes indikasjoner på at Europa er på vei ut av krisen. EU-delegasjonen og OECD-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen har lagt fram sine høstanslag og mener det finnes indikasjoner på at Europa er på vei ut av krisen. Omslaget en ser for seg kommer likevel gradvis og ulikt for de forskjellige landene. Finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og finansråd Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen la tirsdag 5.november frem sine høstanslag under hovedoverskriften «Emerging from recession». Omslaget en ser for seg kommer likevel gradvis og ulikt for de forskjellige landene. Det er også lite som tyder på at arbeidsmarkedet vil bedre seg vesentlig de nærmeste par årene. Selv om nedsiderisikoen trolig har blitt noe redusert, er det fortsatt for tidlig å trekke noen konklusjon om at den vanskelige situasjonen i euroområdet er over.

For EU-området samlet sett ser en for seg en utvikling med moderat vekst - både i 2014 og 2015. Kommisjonen anslår at alle landene, med unntak av Kypros og Slovenia, vil oppnå positiv vekst i BNP i 2014.

Les hele rapporten fra finansrådene her.