Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på innspillsmøte for byggkvalitetsutvalgets rapport

Sted: Oslo