Kommunal- og moderniseringsministeren innleder på Etikkonferansen 2020 - Tillitsskapende kommuner

Adresse: Haakon VIIs gate 9 , Oslo

Sted: KS Agenda kurs- og konferansesenter

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder på Etikkonferansen 2020 - Tillitsskapende kommuner.

Omtale og program