Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS

Sted:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar på et digitalt konsultasjonsmøte med KS.