Kommunal- og moderniseringsministeren presenterer statsbudsjettet for Vestlandet

Sted:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterer statsbudsjettet for Vestlandet fylkeskommune. Møtet finner sted digitalt.