Kommunal- og distriktsministeren presenterer tilleggsproposisjon for KS

Adresse: Haakon VIIs gt. 9 , Oslo

Sted: KS

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram presenterer tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022 for KS.