Kommunal- og distriktsministeren besøker Malvik kommune

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Malvik kommune i Trøndelag.