Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Kommunal- og distriktsministeren følgjer sykkelrittet Tour of Norway

Stad: Valle i Setesdal og Stavanger

Statsråden deltek ved opninga av sykkelrittet, sit på i rittbilen og overrekkjer premie til vinnar og leiarar av rittet ved Ullandhaugtårnet i Stavanger.