Kommunal- og distriktsministeren hilser DFØ

Sted: Digitalt

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram hilser oppdragslaboratoriet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).