Kommunal- og distriktsministeren innleder for KS

Adresse: Haakon VIIs gate 9 , Oslo

Sted: Kommunenes hus

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram innleder på KS' landsstyremøte.

Program og omtale