Kommunal- og distriktsministeren innleder for Norsk sykepleierforbund

Adresse: Kristian IVs gate 7 , Oslo

Sted: Hotel Bristol

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik innleder på Norsk sykepleierforbunds 110-årsjubileum.

Omtale og program.