Kommunal- og distriktsministeren innleder for Statsforvalteren i Rogaland

Sted: Digitalt

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram innleder for Statsforvalteren i Rogaland.