Kommunal- og distriktsministeren innleder på kartellkonferansen

Adresse: Gol i Viken

Sted: Pers hotell

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram innleder på kartellkonferansen.