Kommunal- og distriktsministeren møter aktører i byggebransjen

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter Møre Tre AS, Boligprodusentenes forening og Treindustrien. Tema for møtet er Royalbehandlet trekledning.