Kommunal- og distriktsministeren møter Debio

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har en telefonsamtale med Debio. Tema for samtalen er bærekraft og statlig innkjøp.