Kommunal- og distriktsministeren møter Husbanken

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møter Husbanken. Tema for møtet er etststyring.

Husbanken