Kommunal- og distriktsministeren møter Innovasjon Norge

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter Innovasjon Norge, en tilknyttet virksomhet.

Innovasjon Norge