Kommunal- og distriktsministeren møter Vest-Finnmark Rådet

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter Vest-Finnmark Rådet.

På møtet deltar ordførere fra Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger kommuner.

Tema for møtet er kommuneøkonomi, nordområdene, demografiutvikling og Husbankens rolle