Kommunal- og distriktsministeren på reise til Finnmark, møter Sametinget

Sted: Lakselv