Kommunal- og moderniseringsministeren ber om innspill fra Svolvær og Harstad

Sted: Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ber om innspill fra Svolvær og Harstad til regjeringens småbystrategi.

Ber om innspill fra Svolvær og Harstad til småbystrategi (pressemelding 23.03.2021)