Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Møre og Romsdal

Sted: