Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Nord-Norge

Sted: