Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Trøndelag og Innlandet

Sted: