Kommunal- og moderniseringsministeren deltar i debatt om byer og tettsteder

Sted: NRK P2 og NRK1

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar i en debatt om byer og større tettsteder.

Strategi for små byer og større tettsteder som regionale kraftsentre