Kommunal- og moderniseringsministeren innleder for Norsk Eiendom

Sted: Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder og deltar i en panelsamtale på Norsk Eiendoms generalforsamling. Tema for møtet er bærekraft.