Kommunal- og moderniseringsministeren innleder for OBOS

Sted:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder for OBOS' representantskap om boligsosial politikk. Møtet finner sted digitalt.