Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer til innspillsmøte om strategi for småbyer

Sted: Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer Svolvær i Vågan kommune og Harstad kommune til innspillsmøte om strategien for småbyer.