Spennende høst på kommunal- og regionalfeltet

Samhørighetspolitikken var et hovedmål under det ungarske EU-formannskapet som varte frem til 1. juli. Det polske formannskapet er ikke mindre ambisiøse. Kommunal- og regionalråd Jan Edøy ser både bakover og fremover i sitt sommerbrev.

I programmet for det polske formannskapet fremgår det at Polen for første gang vil avholde et formelt ministermøte for regionalministerne innenfor rammen av General Affairs Council (GAC). Polen tar altså et skritt videre ved å formalisere debatten om den fremtidige samhørighetspolitikken på et formelt ministermøte datert til 16. desember 2011 i Brussel.

Det polske formannskapet har tre strategiske hovedmål med samhørighetspolitikken:

1.      Sikre en effektiv styring av Europakommisjonens lovforslag til ny samhørighetspolitikk etter 2013. (blir lagt frem i slutten av september 2011)

2.      Styrke betydningen av Samhørighetspolitikken som den territorielle utviklingspolitikken under EUs nye økonomiske styringssystem og Europa 2020-strategien

3.      Øke den politiske profileringen av Samhørighetspolitikken.

Les også om EUs nye makroregionale strategi for Donau-regionen, EUs langtidsbudsjett, regional statsstøtte og andre saker EU-delegasjonens kommunal- og regionalråd Jan Edøy følger i hans sommerbrev (pdf).

 

Til toppen