Kommunalnytt nr 1. 2016

Nyhetsbrev | Dato: 29.01.2016

Søndre Land, Rissa og Sortland har høyt nivå på tjenestene i forhold til inntektene

Dette er eksempler på kommuner som har gjennomsnittlige og litt lavere inntekter enn landsgjennomsnittet, men som likevel er i stand til å tilby et omfang og kvalitet på tjenestene som er over landsgjennomsnittet.

Tjøme og Nøtterøy søker om sammenslåing

Tjøme og Nøtterøy søkte 25. januar om å slå seg sammen. Kommunene ønsker at den nye kommunen skal hete Færder kommune. - Jeg vil ønske kommunene lykke til med å sette Færder kommune på kartet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016

Den 1. januar åpnet Valgdirektoratet i Tønsberg, og i dag, 29. januar, er det offisiell åpning ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innovasjonsprisen 2016

Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2016 er på 500.000 kroner og vil bli delt ut i juni på Arendalskonferansen. Søknadsfrist er 1. mars.

Etikk-konferansen 13. april 2016

Etikkonferansen 2016 arrangeres 13. april av KS og Transparency International Norge, med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etikkonferansen 2016 ser på hvilken betydning  åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene.

Høringsnotat om tvisteløsning mv.

Departementet har sendt på høring forslag om å gi kommunene adgang til å reise sak mot staten. I forslaget er det listet opp flere ulike typer statlige avgjørelser som berører kommunene. Departementet mener at kommunene skal kunne få adgang til en uavhengig prøving i domstolene av disse avgjørelsene.