Kommunalnytt nr. 6 2015

Nyheitsbrev | Dato: 26.08.2015

Kommunalnytt er eit nyhetsbrev frå Kommunalavdelinga i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Månadens eksempel: Sandnes kommune

Sandnes kommune vann KMDs Innovasjonspris 2015 for satsinga på russisk matematikk som metode i grunnskuleundervisninga.

Valgjennomføringa er i gang

I løpet av dei to første vekene med førehandsstemming, har 93 210 personer førehandstemt. Dette er ei auke på over 15 600 sidan førre kommunestyre- og fylkestingsval då om lag 77 600 personar hadde stemt etter to veker.

Høyring: Endringar i inndelingslova

Departementet sendte 10. juni ut eit høyringsnotat med framlegg om endringar i inndelingslova og i kommunelova. Høyringsfristen er 1. oktober 2015.

Nordisk kommunalministermøte 2015

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på det nordiske kommunalministermøtet som blei arrangert i Uppsala 12. -14. august.

Påmelding til Kommunalnytt