Kommunalnytt nr. 6 2016

Nyhetsbrev | Dato: 31.08.2016

Månedens eksempel: Bergen kommune deltar i EU-prosjekt om beredskap og utvikling av vann- og avløpssystemer som kan takle ekstremvær

Klimaendringene setter vann- og avløpssystemene i Europa på prøve. Dette ser blant annet Bergen kommune, som deltar i Horisont 2020-prosjektet BINGO: Bringing INnovation to onGOing water management – a better future under climate change.

Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte 1. juli en ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Veilederen "Å bygge en ny kommune – råd fra tidligere sammenslåinger" er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

Kommunereformen – status og muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

1. juli var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Vedtakene så langt viser at om lag halvparten av Norges befolkning bor i en kommune som ønsker å slå seg sammen. Av disse kommunene gjorde 70 kommuner gjensidige vedtak om å bygge 29 nye kommuner sammen.

Nye avtaler for samarbeid og utvikling i kommunene

- Vi vil bidra til at det legges godt til rette for gode prosesser for kommunene, de tillitsvalgte og medarbeidere når de forbereder og gjennomfører sammenslåinger. Jeg er glad for at vi har fått på plass nye samarbeidsavtaler med partene i kommunesektoren, som skal bidra til medvirkning, involvering og utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Endringer i valgloven fra 1. juli 2016

Stortinget vedtok flere endringer i valgloven den 13. juni 2016. Lovendringene er sanksjonert i statsråd, og trådte i kraft den 1. juli 2016.

Forlenget frist - Tilskudd til forsøk for å forenkle utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut midler for kommuner som ønsker å sette i verk tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Dette er første år av en femårig satsing, og det lyses ut 3 millioner kroner.