Kommunalnytt nr. 8 2016

Nyhetsbrev | Dato: 09.12.2016

Effektivitet i kommunale tjenester 2014-2015

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis. Det foreligger nå resultater for enkeltkommuner på kommunedata.no for årene 2014 og 2015.

Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester. Det viser en kartlegging fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 1. desember ut forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i nye Færder kommune på høring.