Kommunene fortsetter å øke bosettingen

Per 1. juni hadde norske kommuner bosatt 3410 flyktninger. Det er 19 prosent mer enn på samme tid i fjor.

- Fremdeles venter over 5000 flyktninger i norske mottak. Vi har et ansvar for at de som har fått lovlig opphold skal få starte livene sine i en kommune snarest mulig. Derfor er jeg svært glad for den viljen kommunene viser til å bosette flyktninger, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Antall bosettingsklare i mottak gikk noe ned fra april, og per 1. juni venter 5250 personer i mottak. Blant disse er 250 enslige mindreårige. Blant de som er bosatt til nå i år er gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting på 9,1 måned. Det er uendret fra forrige måned.

Ba kommunene kartlegge

Etter at statsråd Solveig Horne sendte brev til alle landets kommuner og ba dem kartlegge hvor mange flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016, har 303 kommuner gitt tilbakemelding. Av kommunene som har gitt tilbakemelding, har de så langt signalisert at de kan ta imot til sammen bortimot 3200 ekstra flyktninger i år og neste år. Dette tallet inkluderer både foreløpige og endelige vedtak, og mange av dem er med ulike forbehold.

- Jeg synes det er flott at mange kommuner vil strekke seg lenger for å ta imot de flyktningene som venter. Samtidig har jeg forståelse for at ikke alle kommuner har kapasitet til å bosette flere. Jeg håper at kommunene som har fattet vedtak med forbehold om for eksempel økt statlig støtte, fastholder sine vedtak om å bosette flere, slik at vi kan få redusert køen i mottakene, sier statsråd Horne.

Dialog med kommunene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har allerede vært i kontakt med kommunene som har fattet vedtak uten forbehold, og legger opp til å bruke de ekstra plassene så fort som mulig. Trondheim kommune er den første kommunen som nå får presentert flyktninger som skal bosettes i de ekstra plassene i år.

For mer informasjon om anmodninger og vedtak om bosetting i kommunene, se IMDis oversikt. Direktoratet vil også legge ut månedsrapporten for mai på sine sider straks den er klar.

 

Til toppen