Kommunene må rustes for å sikre pleie og omsorg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kommunene får stadig mer omfattende helse- og omsorgsoppgaver. Derfor trenger vi sterke velferdskommuner som kan hjelpe alle innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Onsdag snakket statsråden til helsearbeidere og lokalpolitikere på Nasjonal helsekonferanse.

- Vi som politikere, og dere som fagfolk og lokalpolitikere, må gjøre alt vi kan for å sette kommunene i stand til å møte disse utfordringene, sa Sanner.

Han minnet om at den kommunale helse- og omsorgsvirkeligheten ser helt annerledes ut enn da den forrige store kommunereformen ble gjennomført på 60-tallet.

Siden dengang er det bl.a. kommet lov om helsetjenesten i kommunene (1984). Den gir kommunene det samlede ansvar for all helsehjelp som ytes i kommunene. I 2012 ble ansvaret ytterligere presisert i en felles lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det har også vært gjennomført store reformer, innført omsorgsplaner og opptrappingsplaner på ulike områder. Pasientrettighetene er skjerpet og folkehelseansvar og beredskapsplikt er blitt mer omfattende.

- Helseoppgavene ser ikke forskjell på store og små kommuner. Halvparten av landets kommuner har færre enn 5000 innbyggere.

En tredjedel under 2500 innbyggere. Vi ser allerede nå at ange kommuner er for små for de oppgavene de har ansvar for, og de utfordringene de vil møte, sa Sanner.

Han understreket at de kommunale tjenestene må utvikles i takt med at behovene endrer seg.

- Mange brukere har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid.

Kommunene trenger både mer kompetanse og annen kompetanse. Det er behov for mer teambasert tjenesteyting og en flerfaglig tilnærming.

En større del av behandlingen skal også skje poliklinisk. Det betyr at kommunene får et stadig større ansvar for behandling før, under og i stedet for sykehusopphold, sa Sanner.

Les talen fra Nasjonal helsekonferanse her.