Kommunenes rapportering på barnevernfeltet

Det har blitt flere ansatte og bedre kapasitet i barnevernet, viser kommunenes rapporteringer til fylkesmennene og departementet for første halvår 2013.

Hovedtrekkene fra rapporteringene viser blant annet: 

Flere ansatte og bedre kapasitet

Veksten i stillinger er større enn veksten i saker. Som følge av satsingen på kommunalt barnevern er kapasiteten i barneverntjenestene forbedret.

- Vi forventer en ytterligere positiv utvikling i tiden fremover når kompetanseheving, kvalitetsarbeid og flere stillinger i barnevernet har fått lov til å virke over lengre tid, sier barneminister Solveig Horne.

I 2014 vil det bli opprettet 151 nye øremerkede stillinger i kommunalt barnevern.

Flere barn under omsorg

Flere barn er under omsorg og mange barn akuttplasseres. Flere omsorgsovertakelser fører også til økt press på barneverntjenesten i form av økt oppfølgingsbehov, for eksempel i form av oppfølging av og tilsyn med fosterhjem. 

Variasjoner mellom kommunene

Rapporteringen viser store variasjoner mellom kommuner og fylker i oppfyllelse av lovkrav. I enkelte fylker har ikke rapporteringene de siste årene vist nevneverdige positive endringer.

- Dette er bekymringsfullt, og departementet vil følge disse fylkene tett. Vi ber nå våre fagetater vurdere om det er behov for å sette inn særlige tiltak, sier barneministeren.

Se hele oversikten her (PDF).

 

Til toppen