Historisk arkiv

Kommunenes utgifter og inntekter ved bosetting av flyktninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjort en beregning av kommunenes inntekter og utgifter for personer som utløser integreringstilskudd.

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjort en beregning av kommunenes inntekter og utgifter for personer som utløser integreringstilskudd. 

Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger (pdf)

Til toppen