Kommuner belønnes for lokal verdiskapning

- Vi trenger vekst, verdiskapning og næringsvennlige kommuner i hele landet. Vi vil belønne kommuner som legger til rette for vekst lokalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten lokalt fra 2017.

- I dag belønnes kommuner med skatteinntekter for å legge til rette for boliger og nye innbyggere. Vi ønsker også å belønne kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser, sier Sanner.

I den nye modellen er det vekst i lokal verdiskapning, og ikke eksisterende privat næringsliv, som gir inntektsvekst. Dermed har både store og små, næringssterke og næringssvake kommuner mulighet til å få ekstra inntekt. Modellen baseres på vekst i lønnssum i privat sektor i kommunen over en fireårsperiode. Det vil si at i statsbudsjettet for 2017 vil kommunene få tilbakeført skatt etter hvor stor vekst de hadde i årene mellom 2012 og 2015. Fordi dette først vil inntreffe i 2017 og baseres på vekst over flere år, er det ikke mulig i dag å si hvilke kommuner som vil få ekstra inntekt.

Ordningen tar utgangspunkt i at om lag ett prosentpoeng av samlet skattøre på 27 prosent av skatt fra selskaper tilbakeføres til kommunene. Det utgjør om lag 2,9 milliarder kroner, men kan endre seg frem mot 2017.

De seneste årene har det vært en god geografisk spredning i kommuner som har høy vekst i privat sektor. Den nye ordningen vil gagne både små og store kommuner. Det varierer også hvilket nivå de har på lønnssum i utgangspunktet.

– Vi inviterer nå alle kommunene til å legge til rette for næringslivet og bidra til å skape vekst i hele landet, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen