Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommunereform styrker lokaldemokratiet

Leserinnlegg

Dagens oppgaver og morgendagens utfordringer for kommunene krever noe annet enn gårsdagens løsninger.

Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester og levende lokalsamfunn i hele landet. Nå foreslår vi å desentralisere ansvar og oppgaver til kommunene. Det vil gi bedre tjenester og et sterkere lokaldemokrati.

Før påske presenterte regjeringen sitt forslag til nye oppgaver til kommunene i forbindelse med kommunereformen. Det er den største samlede overføringen av oppgaver til kommunene noensinne. Et klarere signal om at vi ønsker å styrke det kommunale folkevalgte nivået, er det vanskelig å gi.

Et endret Norge
Forrige gang en nasjonal kommunereform ble diskutert, herjet en ung Elvis hitlistene. Men Norge har forandret seg fundamentalt siden kommunekartet ble tegnet på 1950- og 60-tallet. Kommunene bærer tunge velferdsoppgaver på sine skuldre.

Nå lever, arbeider og reiser vi på andre måter enn før. Vi forventer også at kommunen skal hjelpe oss i mange viktige og kritiske faser av livet.

Kommunen har allerede stort ansvar for viktige velferdsoppgaver som barnehage, skoler og helsetjenester. Likevel er ansvaret for noen tjenester stykkevis og delt mellom kommuner, fylker og stat.

Kommunene tett på
Kommunen kjenner både lokalmiljøet vårt og våre behov. Derfor er det bedre når kommunen får mer ansvar og kan se helheten. For eksempel se tannhelsetjenesten i sammenheng med helsetilbudet barn, unge og eldre mottar. Og se tilskudd til etablering og tilpassing av boliger i sammenheng med det kommunale boligtilbudet. 

Kommunene må også være i stand til å møte næringslivets behov og samspille med frivillige organisasjoner. Derfor bør kommunene for eksempel forvalte tilskudd til lokale frivillighetssentraler og få større myndighet i den lokale naturforvaltningen.

Et godt lokaldemokrati er ikke et spørsmål om antall politikere, men om hva slags innflytelse og makt de faktisk har. Jeg har møtt mange lokalpolitikere som sukker over statlig overstyring og styringsiver.

Mer lokal makt
Derfor foreslår vi at dem som bor, jobber og er lokalpolitikere rundt i Norge får en større mulighet til å skape gode lokalsamfunn. For eksempel bør det være en lokal beslutning om det skal være snøscooterløyper, småkraftverk eller små vindkraftverk i kommunen.

Det er mye som går bra i kommunene og mange innbyggere har tillit til tjenester og lokaldemokrati. Det skal vi ta med oss. Samtidig må vi innse at dagens oppgaver og morgendagens utfordringer krever noe annet enn gårsdagens løsninger.

Regjeringens ambisjon er å flytte makt og myndighet tilbake til lokalpolitikerne slik at de kan finne de beste løsningene for sine lokalsamfunn. Heldigvis ser mange lokalpolitikere at de nå har en gyllen mulighet til å bygge nye og sterke kommuner for fremtiden. 

Til toppen