Kommunereform styrker Norge

Innlegg i Klassekampen

Det er bra at Klassekampen følger arbeidet med kommunereformen. Men onsdagens leder om saken bidrar dessverre ikke til å opplyse saken.

Invitasjonen til kommunene om å vurdere samarbeidspartnere springer ut fra samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. I fjor konkluderte også et bredt flertall på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet, med at kommunene burde starte nabopraten.

Behovet for kommunereform har vært omfattende behandlet i de fleste partier de siste årene.

Avsporing

Kommunereformen handler om hvordan vi kan skape bedre velferdstjenester, der folk bor, nå og i framtiden. Kommunene bærer allerede de tyngste oppgavene i velferdssamfunnet, og har de siste årene fått flere store oppgaver. Dette har stadig flere løst ved å etablere interkommunale samarbeid, som fjerner både oversikt og handlingsrommet fra lokalpolitikken. Det er bakteppet for reformen.

Derfor er det ikke noe problem, som Klassekampen hevder, at kommunene ikke vet om nye oppgaver før de starter nabopraten.

Lokaldemokrati

Regjeringen ønsker å bruke reformen til å styrke lokaldemokratiet. Et lokaldemokrati som er under press fra statlig styring. Derfor skal vi legge frem en stortingsmelding til våren som ser på hvordan vi kan flytte mer makt og ansvar til større kommuner. 

Vi måler lokaldemokrati i hvilken reell politisk makt lokalsamfunn og lokalpolitikere har. Ikke hvor mange de er. Derfor er det viktig for oss å redusere statlig styring, flytte oppgaver til kommunalt nivå og la kommunene ta større ansvar for utviklingen av lokalsamfunnet. Det er de som bor der som best vet hvordan utfordringer bør løses og muligheter gripes.

Snur utviklingen

Klassekampens bekymring for sentralisering burde knytte seg mer til en videreføring av dagens kommunestruktur enn en ny struktur. Erfaringene fra kommunesammenslåinger er at negativ befolkningsutvikling er snudd og at viktige velferdstilbud blir beholdt nær innbyggerne. Lokalpolitikerne fikk bedre grep om lokal utvikling ved sammenslåingen.

Heldigvis ser mange lokalpolitikere over hele landet at de nå kan bygge nye og sterke kommuner uten at det går på bekostning av lokal identitet. De diskuterer hvilke utfordringer de vil møte og hvordan de kan skape best mulig lokalsamfunn. De har skjønt hva kommunereformen handler om.  

Til toppen