Kommunesamarbeid med Polen

Norske kommuner inviteres til samarbeid med polske lokale og regionale myndigheter gjennom EØS-midlene. Avtalen ble undertegnet i Oslo 17. april.

Dette er det første polske programmet som er godkjent under den nye runden med EØS-midler. Den polske regionalministeren Elzbieta Bienkowska var til stede under signeringen.

Undertegningen skjedde i forbindelse med en konferanse der norske kommuner og fylkeskommuner var invitert for å få informasjon om mulighetene for samarbeid.

Polen er spesielt interessert i norske erfaringer med interkommunalt og regionalt samarbeid for å løse felles velferdsutfordringer.

 
Kommunesektorens organisasjon (KS) er norsk samarbeidspartner under programmet som er på til sammen 11,2 millioner euro.

Polen mottar totalt 559 millioner euro (ca 4,2 millliarder kroner) i EØS-midler for perioden 2009-14. Det gjør Polen til det største mottakerlandet. EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS, samtidig som støtten skal bidra til å styrke relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Til toppen