Ein fantastisk sjanse:

Kommunikasjonsrådgjevar i Nærings- og fiskeridepartementet

Som kommunikasjonsrådgjevar i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har du ein av landets morosamaste kommunikasjonsjobbar. Du informerer og bidreg til debatt om nokre av dei mest sentrale politikkområda i Noreg. Kommunikasjonsseksjonen i NFD har åtte medarbeidarar og er ein sprudlande stabsfunksjon som ligg under departementsråden.

Fakta om NFD / Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å forme ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
 • Arbeidsområda femner om forvaltning og tilrettelegging for norsk næringsverksemd. Det gjeld mellom anna fiskeri- og havbruksnæringa, forskings- og innovasjonspolitikk, næringsutvikling, handelspolitikk, fremme av  eksporten, forenkling av reglar og skipsfartspolitikken.
 • Departementet forvaltar også staten sine eigarandelar i ei rekkje selskap.

Tiltreding så raskt som mogeleg etter avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Pressekontakt og medierådgjeving.
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategiar for arrangement og satsingsområde.
 • En del reising i Noreg der du bidreg til at departementet sine satsingsområde blir synlege i media.
 • Du må rekne med å inngå i ei ordning med presseberedskapsvakter utanfor arbeidstid (kompensert).

 

Personlege eigenskapar

 • Svært fleksibel og arbeidsvillig, også utanfor «ordinær» arbeidstid, mellom anna delta i presseklippordning.
 • Nytenkande, kreativ og initiativrik.
 • God vurderingsevne og evne til å handle raskt.
 • Sjølvstendig, men spelar også på lag.
 • Omgjengeleg med gode samarbeidsevner og mykje humor.

 

Kvalifikasjonar

 • Må ha relevant høgare utdanning, helst medie- og/eller kommunikasjonsfagleg.
 • Må skrive og snakke svært klarspråkleg norsk.
 • Må ha brei relevant kompetanse og arbeidserfaring med dokumenterte resultat.
 • Må forstå godt samspelet mellom politikk, embetsverk og media
 • Må ha svært god teknisk forståing og kunne bruke duppedingsar i fart.
 • Må vere sikkerheitsklarert for «hemmeleg» eller kunne klarerast.
 • Bør ha erfaring som nyhendejournalist og/eller kommunikasjonsrådgjevar og pressekontakt.
 • Kjennskap til norsk næringsliv er ein fordel.

 

Vi tilbyr

 • Lønsspenn: kr 517 700 – 650 200 (ltr. 60-72 / kode 1448 seniorrådgjevar).
 • Ein hektisk og spanande kvardag.
 • Godt høve til kreativt og sjølvstendig arbeid.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Eit svært godt arbeidsmiljø, vi har det gøy på jobb.
 • Kreativt kontorlandskap i nye lokale med eigen hengekøye og maskin som lager puffa mais (popkorn).

 

For meir informasjon om stillinga, kontakt kommunikasjonssjef Trond Viken, e-post tvi@nfd.dep.no eller mobil 992 18 303.

 

Søknadsfrist 23. november