Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter i sykehusene

Virusutbruddet førte til redusert aktivitet ved sykehusene fra mars 2020, og dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter for sykehusene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere tapte inntekter til og med mai 2020.

- Sykehusenes økonomiske rammer skal være tilstrekkelige til å ivareta beredskapsarbeid og smittevern i forbindelse med pandemien, samtidig som normal drift opprettholdes i størst mulig grad. Vi varslet derfor allerede i sommer at vi ville kompensere helseregionene for tapte aktivitetsbaserte inntekter som fulgte av aktivitetsnedgangen som inntraff i våres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

I forslaget fra regjeringen til endringer i statsbudsjettet for 2020, som er lagt frem i dag, foreslås det å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere de regionale helseforetakene for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i perioden mars til mai 2020.

- Forslaget må sees i sammenheng med at bevilgningene til de regionale helseforetakene allerede er økt med til sammen 6,6 milliarder kroner i 2020, blant annet som følge av bortfall av aktivitetsbaserte inntekter. Medregnet regjerings forslag vil det bety at sykehusøkonomien styrkes med ni milliarder kroner i 2020, sier Høie.