Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter i sykehusene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Virusutbruddet førte til redusert aktivitet ved sykehusene fra mars 2020, og dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter for sykehusene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere tapte inntekter til og med mai 2020.

- Sykehusenes økonomiske rammer skal være tilstrekkelige til å ivareta beredskapsarbeid og smittevern i forbindelse med pandemien, samtidig som normal drift opprettholdes i størst mulig grad. Vi varslet derfor allerede i sommer at vi ville kompensere helseregionene for tapte aktivitetsbaserte inntekter som fulgte av aktivitetsnedgangen som inntraff i våres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

I forslaget fra regjeringen til endringer i statsbudsjettet for 2020, som er lagt frem i dag, foreslås det å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere de regionale helseforetakene for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i perioden mars til mai 2020.

- Forslaget må sees i sammenheng med at bevilgningene til de regionale helseforetakene allerede er økt med til sammen 6,6 milliarder kroner i 2020, blant annet som følge av bortfall av aktivitetsbaserte inntekter. Medregnet regjerings forslag vil det bety at sykehusøkonomien styrkes med ni milliarder kroner i 2020, sier Høie.