195 millioner til voksnes kompetanse

Regjeringen har gjennom Kompetansepluss fordelt totalt 195 millioner kroner for 2018. – Kravene til omstilling i arbeidslivet gjør at vi trenger å videreutvikle kunnskapen og ferdighetene våre. Med Kompetansepluss får over 1000 bedrifter støtte til å gi ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kompetansepluss
Foto: Marte Garmann

Med de nye bevilgningene vil om lag 13 000 voksne få mulighet til kompetanseheving. 

− Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring. Bedriftene kan enten velge å ha opplæringen på arbeidsplassen eller hos kurstilbyder, sier Sanner.

Digitale ferdigheter
Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og IKT, samt norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

− Digitale ferdigheter i arbeidslivet blir stadig viktigere. Kompetansepluss bidrar til å gi flere mer oppdaterte ferdigheter,  noe som er ekstra viktig i et arbeidsmarked som stiller stadig større krav til digital kompetanse og hvor utviklingen går så raskt, sier Sanner.

Norskopplæring
De tre siste årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 290 av søknadene som ble innvilget for 2018 var om midler til opplæring i norsk.

− Behovet for norskopplæring i arbeidslivet er stort. Kompetansepluss bidrar til integrering, til mer kunnskap og til at flere lærer hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Årets tildeling

  • 601 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, til sammen kr 179 651 999
  • 9 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, samisk, til sammen kr 1 723 923
  • 36 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, til sammen kr 11 836 000
  • 2 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, samisk kr 486 000

Fakta

  • Kompetanse Norge som forvalter ordningen har mottatt 1243 søknader til Kompetansepluss. Av disse er 1039 kvalifisert.
  • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har drøyt 4500 prosjekter mottatt midler gjennom ordningen. Totalt beløp som er tildelt siden 2006 er rundt 1,4 mrd kroner.
  • Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og på den måten kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • På www.kompetansenorge.no/tildelinger kan du se hvem som har fått midler i årets tildeling.

Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten

Til toppen