Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kompetente og engasjerte statsansatte

Ansatte i staten har en utfordrende og variert arbeidshverdag og har stort engasjement for jobben sin. Det viser Statsansatteundersøkelsen som Difi la fram i dag.

– Kompetente og engasjerte medarbeidere er vår viktigste ressurs. Det gir oss et godt utgangspunkt for omstilling og endring, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som fredag mottok rapporten på et frokostmøte i regi av Difi.

Statsansatteundersøkelsen omfatter et representativt utvalg av toppledere, mellomledere og medarbeidere i staten. Den måler jobbengasjement og gjennomføringsevne, virksomhetenes evne til å inkludere, klima for nytenkning, opplevd omstillingsevne, utnyttelse av kompetanse og trakassering.

Omstilling og inkludering

– Undersøkelsen gir oss et godt bilde av hvordan 165.000 statsansatte har det på jobben. Resultatene blir et grunnlag for å videreutvikle den statlige personalpolitikken og arbeidet med lederutvikling, sier Horrigmo.

Lederne som deltok i undersøkelsen, har tatt fram tre ledelsesoppgaver som er spesielt viktige de neste tre årene: Ledelse av endrings- og omstillingsprosesser, motivasjon og engasjement hos medarbeiderne og å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

Tre av fire ansatte i staten opplever at forskjellighet respekteres og at arbeidsgiver legger til rette ved behov.

– Regjeringen har høye ambisjoner for et mer inkluderende arbeidsliv, og vi ønsker at staten skal gå foran som et godt eksempel. Derfor er jeg glad for de tallene. Blant de lederne som sier de har ansatt nye medarbeidere det siste året, oppgir 13 prosent at de har ansatt personer med hull i CVen, og 11 prosent at de har ansatt personer med nedsatt funksjonsevne, sier Horrigmo.

– Nulltoleranse for mobbing

For første gang er mobbing og trakassering tema i Statsansatteundersøkelsen. 8,6 prosent av de ansatte sier de har blitt mobbet eller trakassert det siste året. To prosent svarer at de har opplevd seksuell trakassering.

– Disse tallene er for høye, og slik skal vi ikke ha det. I staten har vi nulltoleranse for mobbing og trakassering, og arbeidergiver har en plikt til å hindre, forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Horrigmo.

Den enkelte statlige virksomhet og den enkelte leder har ansvar for å ta tak i dette hos seg, men KMD som ansvarlig for den statlige arbeidsgiverpolitikken skal også ta opp dette framover.

– Utfordringene vil nok variere fra virksomhet til virksomhet, men dette er noe alle må ta tak i. Dette handler om kultur, ledelse og arbeidsmiljø. Ansatte i staten skal oppleve en mobbefri arbeidshverdag, og varslingsrutiner skal være godt kjent i alle statlige virksomheter. Difi kan bidra med råd og veiledning i dette arbeidet, sier Horrigmo.

Det er Difi som har laget Statsansatteundersøkelsen på oppdrag fra KMD.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen