Historisk arkiv

Kompromiss er nøkkelen til klimaløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- For å komme videre i klimaforhandlingene, er vi nødt til å inngå kompromisser. Hvis alle står på sitt, kommer vi ingen vei. Det er en rekke områder hvor vi er så godt som enige, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under et forberedende klimaforhandlingsmøte i Mexico torsdag.

Solheim trakk fram enigheten på FNs naturtoppmøte i Nagoya i Japan som en rettesnor. Der ble det inngått kompromiss både om en rettferdig fordeling av inntekter fra genressurser og nye mål for å bevare verdens naturmangfold.

-Ånden fra Nagoya må inspirere klimatoppmøtet i Cancun, sa Solheim. Det samme sa flere andre deltakere på møtet i Mexico, som samler om lag 50 miljøvernministre. Møtet er en forberedelse til klimaforhandlingene i Cancun i desember.

-Enighet om utslippsreduksjoner er helt avgjørende for å få en avtale. Vi må begynne med tallene som ligger på bordet fra København, og så øke ambisjonene skritt for skritt. Vi kan ikke gi opp Kyotoprotokollen før vi har funnet noe som er bedre. Norge vil inngå en ny forpliktelsesperiode innenfor en omfattende klimaavtale, sa Erik Solheim.

Han understreket at det er flere enkeltområder hvor det er mulig å bli enige om løsninger selv om man ikke oppnår noen ny bindende klimaavtale i Cancun. Resultatene i Cancun må danne grunnlag for en forpliktende avtale i Sør-Afrika neste år.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar på klimaforhandlingsmøte i Mexico sammen med blant andre USAs sjefsforhandler Todd Stern og EUs klimakommisær Connie Hedegaard. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar på klimaforhandlingsmøte i Mexico sammen med blant andre USAs sjefsforhandler Todd Stern og EUs klimakommisær Connie Hedegaard. Foto: Miljøverndepartementet.

-Vi må bygge stein på stein, inngå kompromisser og være tålmodige. Både når det gjelder teknologioverføring, klimatilpasning, finansiering og bevaring av regnskog er det mulig å bli enige om enkeltbeslutninger. Vi må sikre dette samtidig som vi får etablert forpliktelser om utslippsreduksjoner, sa Solheim.

Han trakk også fram den såkalte Cartagena-dialogen som et godt eksempel på kompromissvilje. Cartagena-dialogen består av en uformell gruppe land som støtter en ambisiøs, omfattende og forpliktende klimaavtale. Gruppa jobber for kompromissløsninger på tvers av de tradisjonelle blokkene i klimaforhandlingene, og hadde sitt første møte i  byen Cartagena i Colombia.

Før møtet i Mexico har Cartagena-gruppa utviklet mulige kompromissløsninger på flere forhandlingsspørsmål. Norge deltar sammen med blant andre Storbritannia, Nederland, Australia, New Zealand, Bangladesh, Colombia, Mexico og Etiopia.

Til toppen